cropped-dod-beeld.png

Blood Vaults (FULL)

Game Master

Sven L

Session Start

In the small village of Virvost, at the foot of the cliffs of the Seadin Monastery, life is good and peaceful. The village, which consists of dozens of stilt houses, lives mainly on fishing and on a regular basis also sends some of its catch to the monks of Seadin Monastery.
Since the appearance of the strange, reddish mist called the Bloodwater Veil, however, there has not been much to be happy about. Fish catches are falling and the monks expect sacrifices to protect the village. First it was about fish, but then it was about villagers having to sacrifice blood. After the last sacrifice, however, the “chosen” villagers did not return.
The mercenary guild “The Swordmasters of Tanas” sent a group of heroes to investigate this problem. Who knows what they will discover and what dangers await them?

In het kleine dorp Virvost, aan de voet van de kliffen van het Seadin Monastery, is het goed en vredig leven. Het dorp, dat bestaat uit tientallen paalwoningen, leeft vooral van de visvangst, en stuurt op regelmatige basis ook een deel van de vangst naar de monniken van het Seadin Monastery.
Sinds het verschijnen van de vreemde, roodachtige mist genaamd de Bloodwater Veil is er echter niet veel meer om gelukkig over te zijn. De visvangst valt tegen en de monniken verwachten offers om het dorp te beschermen. Eerst ging het om vis, maar daarna ging het over dorpelingen die bloed moesten offeren. Na het laatste offer kwamen de “uitverkoren” dorpelingen echter niet terug.
Het huurlingengilde “De Zwaardmeesters van Tanas” heeft een groep helden gestuurd om dit probleem te onderzoeken. Wie weet wat zij allemaal gaan ontdekken en welke gevaren hen te wachten staan?

Register for this session

0 places remaining

This session is full.

Subscription forms coming soon!

Edit Template