cropped-dod-beeld.png

Festival of the Eternal Tides

Game Master

Zoë V

Session Start

Karta’s annual Festival of the Eternal Tides approaches, a time when ships from distant lands converge to trade. Cedric, a bard of much renown, is interested in hiring a group of adventurers to help him with a performance. Every year, Cedric goes to Sunwood Lodge near Karta. The hosts cherish Cedric and pay him well for playing there. After an awkward encounter with some fey creatures last year however, Cedric would prefer the company of a few skilled people watching his back, especially since stories of the Bloodwater Veil and the strange abilities it brings out in people have reached him as well. Are you up for the task?

Het jaarlijkse Festival van de Eeuwige Getijden in Karta nadert, een tijd waarin schepen uit verre landen samenkomen om handel te drijven. Cedric, een beroemde bard, wil graag een groep avonturiers inhuren om hem te helpen bij een optreden. Elk jaar gaat Cedric naar Sunwood Lodge in de buurt van Karta. De gastheren waarderen Cedric enorm en betalen hem dan ook goed om daar op te treden. Na een ongemakkelijke ontmoeting met enkele fey wezens vorig jaar, wil Cedric zich graag omringen met een paar bekwame mensen die een oogje in het zeil houden, vooral omdat verhalen over de Bloodwater Veil en de vreemde vermogens die het bij mensen naar boven brengt hem ook bereikt hebben. Zijn jullie er klaar voor?

Register for this session

5 places remaining

If you have a player ticket, you can use your order number to register a seat at this table. Please use the email address with which you purchased the ticket(s).

Please note that you will have to register each session individually if you have multiple tickets or combi tickets in your order.

Subscription forms coming soon!

Edit Template